Στόχος του Μουσείου είναι η διάσωση ενός πραγματικού πλούτου καλλιτεχνικής δημιουργίας, πάνω στον οποίο βασίστηκε η παραγωγή των φημισμένων υφαντών της Αράχoβας, αλλά και η δημιουργία μοναδικών σε αξία αρχείου και ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, τα οποία σύντομα θα είναι προσβάσιμα στον κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή που μελετά τον λαϊκό πολιτισμό και την οικοτεχνική παραγωγή του τόπου μας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο Λαογραφικό Μουσείο Αράχoβας η καταγραφή και τεκμηρίωση του θησαυρού των σχεδίων παλαιών υφαντών από την φημισμένη οικοτεχνική παραγωγή της Αράχoβας των αρχών και μέσων του 20ου αι.

Το κάθε σχέδιο που συλλέγεται από τις οικίες αποκτά δικό του μοναδικό αύξοντα αριθμό και δελτίο καταγραφής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τεκμηριώνεται ως προς τη χρονολογία, το είδος, την προέλευση και τη χρήση του, φωτογραφίζεται σε υψηλή ανάλυση και αποθησαυρίζεται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη βάση δεδομένων του Μουσείου.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί κάποιες εκατοντάδες σχεδίων, ενώ όλο και περισσότερα σχέδια προσφέρονται καθημερινά για καταγραφή.

Αναπόσπαστο κομμάτι του Λαογραφικού Μουσείου Αράχoβας αποτελούν τα Εργαστήρια Παραδοσιακών Τεχνών που λειτουργούν σε αυτό και στα οποία φοιτούν δωρεάν δεκάδες μαθήτριες. Σε αυτά διδάσκονται ανιδιοτελώς από ντόπιες πεπειραμένες δασκάλες διάφορες παραδοσιακές τέχνες του τόπου, από το ράψιμο και το κέντημα όλων των κομματιών της τοπικής παραδοσιακής φορεσιάς, ως την ύφανση χαλιών και άλλων υφαντών στον παραδοσιακό αργαλειό, καθώς και διάφορες παλιές τεχνικές κεντήματος και πλεξίματος, ενώ επίκειται η λειτουργία των εργαστηρίων της πέτρας και του σιδήρου.

Χάρη στα Εργαστήρια Παραδοσιακών Τεχνών το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας φιλοδοξεί να καταστεί ένα ζωντανό Μουσείο, κύτταρο πολιτισμού και ανάπτυξης στην περιοχή, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα για νέες διεξόδους επαγγελματικής απασχόλησης με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό.

Δείτε περισσότερα στη διεύθυνση www.arachovamuseum.gr