Η Αράχοβα το καλοκαίρι

Μια εποχή που η Αράχοβα δείχνει το εποχικό της πρόσωπο,
με την ίδια συνέπεια, διάρκεια και επάρκεια.

Αξίζει να γνωρίσετε και την καλοκαιρινή διάθεση της πόλης και των ανθρώπων της, ίσως λίγο πιο χαλαρά και ήρεμα, αλλά πάντα αξιόπιστα, ποιοτικά και μερακλίδικα!